VERNIS MOTORS a la  XXVIII Jornada Fructícola de Mollerussa 2023

VERNIS MOTORS a la  XXVIII Jornada Fructícola de Mollerussa 2023

VERNIS MOTORS a la  XXVIII Jornada Fructícola de Mollerussa 2023

La jornada fructícola de Mollerussa 2023 va ser l’escenari perfecte per a la presentació del carro elèctric portapalets VM21 de Vernis Motors. L’esdeveniment, que se celebra anualment, és una de les cites més importants de l’any per als professionals del sector fructícola i agrícola a Catalunya. La presentació del VM21 va generar una gran expectació i va captar l’atenció d’agricultors, cooperatives i altres actors clau del món agrícola presents a la jornada.

Les característiques destacades del VM21, com la seva eficiència energètica, el disseny adaptat per a la recollida de fruita i la seva contribució a la sostenibilitat ambiental, van ser àmpliament destacades durant la presentació. Això va cridar l’atenció del públic, ja que aquestes característiques són molt rellevants en el sector agrícola, on la sostenibilitat i l’eficiència són cada vegada més importants.

L’esdeveniment també va permetre a Vernis Motors establir connexions valuoses amb professionals de la indústria agrícola, així com rebre feedback en temps real sobre el seu nou producte. Aquesta retroalimentació és fonamental per millorar i adaptar el VM21 a les necessitats dels agricultors.

La jornada va culminar amb demostracions en viu de la màquina VM21, oferint als assistents l’oportunitat de veure les seves característiques i avantatges en acció. La reacció positiva del públic va validar la innovació i el valor d’aquesta nova eina per al sector agrícola.

En resum, la presentació del VM21 a la Jornada Fructícola de Mollerussa 2023 va ser un èxit rotund i ha col·locat Vernis Motors com un actor destacat en l’avançada tecnologia agrícola i la promoció de la sostenibilitat en l’agricultura. La resposta positiva del públic i l’interès generat representen un pas important en la missió de l’empresa de millorar la vida dels agricultors i contribuir a un futur agrícola més sostenible.

VERNIS MOTORS a la Fira de Sant Miquel 2023

VERNIS MOTORS a la Fira de Sant Miquel 2023

VERNIS MOTORS a la Fira de Sant Miquel 2023

VERNIS MOTORS, SL ha participat en el 69 edició de la Fira de Sant Miquel  on va presentar la seva darrera novetat.La Fira de Sant Miquel és un esdeveniment destacat en l’àmbit de l’agricultura, això permet que Vernis Motors sigui vist per un públic pertinent que està interessat en tecnologies i maquinària agrícola.Aquesta Fira ens ha permés  presentar  el carro VM21 per a la recollida de fruita. El porta palets elèctrics de fruita VM21 és la solució perfecta per facilitar la seva manipulació sobre el terreny i minimitzar l’esforç humà. El VM21 té un maneig totalment elèctric, compost per un motor d’imants permanents amb una potència de 0,3 kW i una bateria portàtil molt lleugera que ofereix una capacitat de 20Ah, el que es tradueix en un servei d’una jornada laboral completa.

Al llarg dels quatre dies de fira, es va poder copsar el gran interès que va despertar entre els fructicultors catalans i de la franja, per una solució que els facilitaria la manipulació dels palets de fruita. “Volem millorar el treball de milers de recol·lectors de fruita que s’enfronten dia a dia el feixuc treball d’arrossegar palets de més de 350 Kg” en paraules de la nostra responsable comercial Sra. Mihaela Mohes. A més, afirma que “La fira ens ha ofert l’oportunitat de recopilar informació de contacte i generar leads valuosos que poden conduir a futures oportunitats de negoci, per a la nostra empresa”.

La idea és oferir dues solucions. D’una banda un kit elèctric que s’acobla a qualsevol carretó existent manual, la qual cosa permetria donar una sortida a uns carretons en desús. Per altra banda oferim el carro complet ( Kit elèctric més estructura metàl·lica) per aquells clients fructicultors que volen una solució completa. L’empresa té previst participar en pròximes fires per donar a conèixer el producte en altres indrets del territori. 

Disseny d’un carro elèctric autonom

Disseny d’un carro elèctric autonom

Disseny d’un carro elèctric autonom

Gràcies al programa de CUPÓ Industria 4.0, d’ACCIÓ, VERNIS MOTORS, SL col·labora amb EURECAT per al desenvolupament Plataforma Eléctrica porta palets de fruita, que incorpora tecnologies de navegació autònoma i seguiment de persones en vehicles agrícoles.

Implementació i prova de concepte de la solució proposada

Aquest cupó 4.0 d’ACCIÓ ha permès a VERNIS MOTORS establir els fonaments per fer la navegació autònoma basada en el seguiment d’un operador preestablert de manera estable i segura, una solució modular de navegació basada en percepció multisensorial ha estat desenvolupada per Eurecat. L’arquitectura de programari ha estat construïda a l’entorn Robot Operative System (ROS), compatible amb la majoria dels sensors i plataformes robòtiques disponibles al mercat i que permet l’execució simultània i en temps real dels diferents components del sistema.

Amb el suport de:

VERNIS col·labora en el disseny d’un robot per a la poda

VERNIS col·labora en el disseny d’un robot per a la poda

VERNIS col·labora en el disseny d’un robot per a la poda

Sabadell, gener 2022

  • El sistema està automatitzat, cosa que permet estalviar temps i costos en el procés.
  • Disposa d’algoritmes de processament d’imatges per saber què cal podar a cada vinya
  • Pretén donar resposta a la manca de mà d’obra especialitzada per fer els treballs de poda

VERNIS MOTORS, SL ha participat en el disseny i la fabricació d’un robot per a la poda de vinyes, basat en un model d’intel·ligència artificial.

ROBOTRIM, que es basa en un sistema de poda automàtica de la vinya, comprenent la seva circulació autònoma per l’extensió de les vinyes i l’execució del tall per fer les tasques de poda (supressió total o parcial de sarments, fulles, raïms o altres parts) vegetatives de la planta). El seu desenvolupament s’ha dut a terme dins d’un projecte en què participen FEMAC (cluster de la maquinària i els mitjans de producció agrícola i que se n’ha encarregat la gestió), Grup Cordorniu (ha facilitat el seu coneixement sobre els processos de poda i els mitjans per fer les proves de camp), Atria Innovation (desenvolupament del sistema de visió), TEYME (ha realitzat el disseny del xassís del sistema) i Vernis Motors (ha proporcionat els motors i bateries).

Per llegir la notícia completa a l'”economista”  de data 17 de gener del 2022,  accedir AQUÍ

Per a la tracció del vehicle i tenint en compte la forma constructiva requerida comentada anteriorment (forma de “U” invertida), s’ha decidit utilitzar dos motors, un a cada costat del vehicle. Els motius que ens han portat a prendre aquesta decisió són els següents:

Com que es tracta d’un moviment per un terreny irregular, és completament necessari poder orientar el vehicle per poder garantir que se segueix escrupolosament la línia de les vinyes a podar, podent corregir les desviacions ocasionades per les diferències de pendent del terreny i obstacles que es poden trobar al recorregut.
La utilització d’un sol motor implica tenir un sistema de transmissió que es pugui acoblar a les dues rodes. Aquest sistema seria molt complex degut a la forma constructiva a “U” invertida. La tracció en una sola roda no permetria la correcta orientació del vehicle.
Rodes: s’opta per utilitzar unes rodes de certa dimensió per poder superar els possibles sots i obstacles, Ø roda 620 mm.
Transmissió: Es dotarà el vehicle d’un sistema de transmissió, aquest sistema té dues missions: proporcionar el parell necessari per al moviment del vehicle i adaptar la velocitat de gir del motor a la velocitat de gir de la roda per assolir la velocitat de desplaçament del vehicle requerida.

Pel que fa al tipus de motor a emprar, s’identifiquen tres possibles tipus de motors:

  • Motor de corrent continu.
  • Motor asíncron.
  • Motor síncron d’imants permanents.

El motor de corrent continu, encara que té el mateix tipus d’alimentació que el subministrat per les bateries, presenta l’inconvenient de ser un motor amb escombretes, per la qual cosa requereix un manteniment. A més, el pes i les dimensions per a la mateixa potència és superior al del motor síncron d’imants permanents.

El motor asíncron no requereix manteniment però si haurà de ser controlat mitjançant un convertidor per passar el corrent continu a altern. Igual que passa amb el motor de corrent continu, el pes i dimensions  en comparació amb el motor síncron d’imants permanents.

El motor síncron d’imants permanents o PMSM és el que posseeix una millor relació pes-potència. Aquesta característica és molt important en les aplicacions de mobilitat ja que el pes del vehicle juga un paper primordial a l’autonomia del mateix. A més, aquest tipus de motor ofereix el mateix parell amb independència del règim de velocitat, cosa que el fa molt adequat per a les aplicacions de mobilitat.

Per aquests motius, el tipus de motor PMSM és el més adequat per a l’aplicació.

VERNIS un any més  col·labora amb e-Tech racing

VERNIS un any més col·labora amb e-Tech racing

VERNIS MOTORS un any més amb l’equip e-Tech Racing

Sabadell, Octubre 2021

e-Tech Racing

És un equip format per 37 estudiants de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), escola compresa dins del Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que ha substituït l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona.

La seva comesa és desenvolupar un monoplaça elèctric d’altes prestacions per competir a diferents proves internacionals del certamen Formula Student, començant sempre per la més propera: la Formula Student Spain, que se celebra al Circuit de Catalunya.

VERNIS MOTORS SL en el seu ferm compromís de col·laborar amb les universitats i els centres de coneixement del nostre ecosistema industrial, hem subscrit un acord de col·laboració amb l’equip de l’Escola de Barcelona Est (EEBE), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

e-Tech Racing és un equip de Formula Student format per 39 estudiants de l’Escola de Barcelona Est (EEBE), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Cada any, l’objectiu de l’equip és desenvolupar un monoplaça elèctric per competir a escala nacional i internacional a Formula Student. L’equip està molt il·lusionat amb el projecte i preparat per fer front als nous reptes que ens tingui preparats aquesta temporada. Complir aquest objectiu no seria possible sense disciplina, esforç, humilitat, generositat, treball en equip i, sobretot, PASSIÓ.

Vernis Motors es va convertir fa 4 anys com a patrocinador principal d´un d´aquests equips, l´equip d´e-Tech Racing de Barcelona. La proposta de la companyia era dissenyar els motors per a la propulsió del cotxe i, en un moment en què la participació de l’empresa al camp de la mobilitat elèctrica creix ràpidament, Vernis Motors no ho podia negar. En només sis mesos, es van solucionar les necessitats, es va completar el disseny i es van fer les primeres proves