Motors Trifàsics IEC

Motors Trifàsics IEC

MOTORS IEC TRIFÀSICS

VERNIS MOTORS  dissenya i fabrica una àmplia varietat de motors elèctrics trifàsics, que van des dels 0,06 Kw fins als 4 Kw. Es fabriquen en ferro i alumini i amb ventilació exterior. Les freqüències de treball és de 50 i 60hz. En funció de les seves revolucions es fabriquen amb 2, 4, 6 i 8 pols.

El seu grau de protecció és IP-55 i el seu aïllament és de classe F-EFF2. Aquests motors elèctrics trifàsics vénen completament tancats i compten amb ventilació exterior. La seva tensió de treball és de 380V.

TAULA DE MODELS

Motors IE1

IE1 trifàsics 2 pols / 50 Hz. 230V / 400 V, connexió D / I

IE1 trifàsics 2 polos / 50Hz. 230V/400V, conexió D/Y( Duplicate )

IE1 trifàsics 4 pols / 50 Hz. 230V / 400 V, connexió D / I

IE1 trifàsics 4 polos / 50Hz. 230V/400V, conexió D/Y

Motors IE1 trifàsics 6 polos / 50Hz. 230V/400V, conexió D/Y

Motors IE1 trifásics 6 polos / 50Hz. 230V/400V, conexió D/Y

Motors IE1 trifàsics 8 polos / 50Hz. 230V/400V, conexió D/Y

Motors IE1 trifásics 8 polos / 50Hz. 230V/400V, conexió D/Y

(*) Medidas NO estándar con potencia incrementada

Motors IE2

IE2 trifásicos 2 polos / 50Hz. 230V/400V, conexión D/Y
IE2 trifásicos 4 polos / 50Hz. 230V/400V, conexión D/Y
IE2 trifásicos 6 polos / 50Hz. 230V/400V, conexión D/Y
IE2 trifásicos 8 polos / 50Hz. 230V/400V, conexión D/Y

Motors IE3

IE3 trifásicos 2 polos / 50Hz. 230V/400V, conexión D/Y
IE3 trifásicos 4 polos / 50Hz. 230V/400V, conexión D/Y
IE3 trifásicos 6 polos / 50Hz. 230V/400V, conexión D/Y
IE3 trifásicos 8 polos / 50Hz. 230V/400V, conexión D/Y

MOTORS PER A VENTILADORS DE BAIXA PRESSIÓ

MOTORS PER A VENTILADORS DE BAIXA PRESSIÓ

MOTORS PER A VENTILADORS DE BAIXA PRESSIÓ

VERNIS MOTORS   dissenya i fabrica una àmplia varietat de motors elèctrics de baixa pressió . fabricats segons norma ERP, per a ventilació industrial.  Els motors elèctrics están dissenyats per ser integrats en equips i  caixes de ventilació i unitats de tractament d’aire,  campanes de cuina industrials i professionals, entre altres. 

Fabricats amb carcassa d’alumini extruït, conjunt de connexions protegit dins de la caixa de borns, integrada en el motor, amb grau de protecció IP-65. Motor amb protecció IP-55 i aïllament classe F. Voltatges estàndard 230V 50Hz per a motors monofàsics i 230 / 400V 50Hz per a motors trifàsics.

DIMENSIONS MUNTATGE

La longitud dels motors de baixa pressió / ventilació varia segons la potència si vol potències no exhibides en aquest catàleg consulti amb els nostres agents comercials. Els motors de baixa pressió es poden subministrar amb electrònica incorporada.

TAULA DE MODELS

Motors BP- 2 polos, 3000 RPM

Motors 4 polos, 1500 rpm

Motors 6 polos, 1000 rpm

Motors 8 polos, 750 rpm

MOTORS IEC

MOTORS IEC

MOTORS IEC MONOFÀSICS

VERNIS MOTORS   dissenya i fabrica una àmplia varietat de motors elèctrics monofàsics per adaptar-se a totes les necessitats de la indústria, i la seva  fiabilitat ens permet millorar l’eficiència energètica i la productivitat dels processos industrials.

Els motors elèctrics monofàsics es fabriquen en vàries eficiències (IE1-IE5) son muntats en brides tipus B3, B5 i B14 i compten una tapa posterior per evitar l’entrada de partícules estranyes, aigua, oli o pols a l’interior del motor.

El seu grau de protecció és IP-55 i el seu aïllament és de classe F-EFF2. Aquests motors elèctrics monofàsics vénen completament tancats i compten amb ventilació exterior. La seva tensió de treball és de 230V.

Els motors IE1-IE5 poden ser muntats en infinitats d’aplicacions, destacant les més comunes, com son bombes diverses,  compressors,   molins, ponts grues,  transportadors continus,  torres de refredament, màquines centrífugues,  ascensors,  màquines trituradores picadores de fusta,  entre altres.

Els motors IE1-IE5 de VERNIS MOTORS compleixen amb les principals normatives tant nacionals com internacionals: IEC 60034-1, IEC 60034-2, IEC 60072, IEC 60034-12, IEC 60.034-8, IEC 60.034-7,  IEC 60.034-9, IEC 60038, IEC 60.034-6, IEC 60034-14, IEC 60.034-5, IEC 60034-30.

Motor IEC amb brida B5

Motor IEC amb brida B3

TAULA DE MODELS  

IE1 monofàsics 2 polos / 50Hz. 230V

IE1 monofàsics 4 polos / 50Hz. 230V

IE1 monofàsics 6 polos / 50Hz. 230V

IE1 monofàsics 8 polos / 50Hz. 230V

VARIADORS ELECTRÒNICS

VARIADORS ELECTRÒNICS

VARIADORS ELECTRÒNICS

 Plaques per  alimentació CC:

 Plaques per  alimentació AC:

A més a més del motor elèctric, VERNIS MOTORS  subministra els convertidors i variadors electrònics per a controlar els motors elèctrics ja siguin motors asíncrons o motors brushless.Dins la gama de motors brusless hi ha dues possibilitats: motors amb sensors Hall, que permeten l’arrancada del motor quan es requereix que aquesta arrancada sigui sota parell, o motors sensorless, que no requereixen aquesta mena d’arrancada.

Plaques per alimentació en corrent continu: Per tensions d’alimentació de 12 i 24 Vdc amb amperatge màxim de motor de 17, 34 i 67 A, és a dir 1600 W màx. Les velocitats estàndard son de 1500 o 3000 r.p.m. encara que existeix la possibilitat de programar altres velocitats.

Plaques per alimentació en corrent altern: Control de motor asíncron i brushless per tensions de alimentació de 230 V y potencies de 1,1 KW i 2,2 KW. Aquestes plaques disposen d’una entrada analògica 0-10 V, una entrada digital i la opció amb un circuit auxiliar de control, a més a més d’una entrada per a poder llegir la temperatura del motor. Variadors de freqüència ajustables automàticament a tensions de 110 V ó 230 V i que permeten realitzar el control de motors asíncrons fins a 15000 r.p.m. Convertidors per entrada de 230 V. 50/60 Hz. monofàsica i sortida a 230 V 200 Hz trifàsica, amb potencies fins a 1,8 KVA. Les plaques disposen de proteccions pertinents per a garantir el correcte funcionament i protecció de l’equip. El disseny d’aquestes plaques està realitzat per poder complir les directives i normativa vigents.

Vernis Motors   disposa de controladors per a alimentació en corrent altern de 230V 50 / 60Hz, així com per a alimentació en corrent continu de 12 i 24V per a control de motors síncrons i asíncrons i de potències fins 2.2kW. Les plaques per a alimentació en corrent altern disposen d’una entrada analògica 0-10V i d’opció de comunicació a través d’un circuit auxiliar, a més d’una entrada per a la lectura de temperatura de l’motor, permetent un total control sobre el motor.
Totes elles estan dissenyades amb protecció sobre corrent, curt circuit i sobretensió per garantir el correcte funcionament i  rotecció de l’equip.
Consulti amb els nostres comercials per a motors controlats amb electrònica.