MOTORS BRUSHLESS

MOTORS BRUSHLESS

MOTORS BRUSHLESS

VERNIS MOTORS   dissenya i fabrica motors brushless per a ser alimentats tant per convertidors cc/ca com per convertidors cc/cc. Aquets motors es poden subministrar amb o sense la electrònica de control.

A més a més de les aplicacions industrials, ventilació, els motors brushless són ideals per a aplicaciones de tracció i mobilitat ( com bicicletes, motocicletes, cotxes), ja que, ofereixen una gran potència amb un pes molt reduït, a més de ser capaços d’oferir uns parells màxims molt més elevats, comparats amb els motors clàssics d’inducció.Es poden equipar tant amb ventilador com sense depenent del seu destí o camp d’aplicació final. El format constructiu és similar a la dels motors IEC tipus 63, 90 i 112, aquets motors es poden fer amb carcassa extruïda i l’electrònica inclosa a l’interior pels tipus 63, 80 i 90.

VERNIS MOTORS  ha desenvolupat un motor destinat a vehicles lleugers amb un parell nominal de 32 Nm, parell màxim de 100 Nm, una potència nominal de 11 kW, una tensió de 48 V dc, un consum nominal de 200 A i un rendiment de el 93% .

Aquest motor destaca pel seu elevat rendiment en el punt de treball, el que el fa ideal per a l’aprofitament de l’energia subministrada per les bateries, minimitzant així el pes d’aquestes i optimitzant el binomi espai-autonomia. A més es pot adaptar a les interfícies necessàries pel que fa a transmissió de la potència i ancoratge a bastidor.

VERNIS MOTORS ofereix el kit compost de el motor equipat amb els seus corresponents sensors Hall i l’electrònica de control associada, que inclou les proteccions elèctriques i de temperatura adequades per constituir un sistema segur, fiable i robust.

Els motors brushless, sensorless o PMSM de 4 i 8 pols amb rotor d’imants permanents fabricats per VERNIS MOTORS  garanteixen una alta potència amb baix pes, el parell de reluctància (cogging) és mínim, ideals per a motors de tracció i amb alts parells de pic durant tot el rang de velocitats.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Motor PMSM T.90/8 8kW 4500rpm amb reductora

Motor PMSM T.90/8 1.5kW 4500rpm B5 amb fre

Motor PMSM T.112/8 15kW 3750rpm amb ventilació forçada

Motor PMSM T.112 / 8 15 kW 3750rpm amb ventilació forçada i reductora

Motor PMSM T.90/8 8kW 4500rpm

Motor T.56/4 500W 30Nm 200 rpm Inclou reductor epicicloïdal

Motor brushless d'alta eficiència amb imants permanents muntat en carcassa extrusionada de fixació amb brida B14

Motor brushless d'alta eficiència amb imants permanents i fixació amb brida B5 estàndard IEC, governat per electrònica incorporada.

APLICACIONS

Cotxe Elèctric

Taxi elèctric

Cotxe postal

Carrets de Golf

Elevador elèctric

TAULA DE MODELS

Motor brushless / sensorless / PMSM d'alta eficiència, 4 polos

Motor brushless / sensorless / PMSM d'alta eficiència, 4 polos.

Motor brushless / sensorless / PMSM d'alta eficiència, 8 polos

Motor brushless / sensorless / PMSM d'alta eficiència, 8 polos.

VARIADORS ELECTRÒNICS

VARIADORS ELECTRÒNICS

VARIADORS ELECTRÒNICS

 Plaques per  alimentació CC:

 Plaques per  alimentació AC:

A més a més del motor elèctric, VERNIS MOTORS  subministra els convertidors i variadors electrònics per a controlar els motors elèctrics ja siguin motors asíncrons o motors brushless.Dins la gama de motors brusless hi ha dues possibilitats: motors amb sensors Hall, que permeten l’arrancada del motor quan es requereix que aquesta arrancada sigui sota parell, o motors sensorless, que no requereixen aquesta mena d’arrancada.

Plaques per alimentació en corrent continu: Per tensions d’alimentació de 12 i 24 Vdc amb amperatge màxim de motor de 17, 34 i 67 A, és a dir 1600 W màx. Les velocitats estàndard son de 1500 o 3000 r.p.m. encara que existeix la possibilitat de programar altres velocitats.

Plaques per alimentació en corrent altern: Control de motor asíncron i brushless per tensions de alimentació de 230 V y potencies de 1,1 KW i 2,2 KW. Aquestes plaques disposen d’una entrada analògica 0-10 V, una entrada digital i la opció amb un circuit auxiliar de control, a més a més d’una entrada per a poder llegir la temperatura del motor. Variadors de freqüència ajustables automàticament a tensions de 110 V ó 230 V i que permeten realitzar el control de motors asíncrons fins a 15000 r.p.m. Convertidors per entrada de 230 V. 50/60 Hz. monofàsica i sortida a 230 V 200 Hz trifàsica, amb potencies fins a 1,8 KVA. Les plaques disposen de proteccions pertinents per a garantir el correcte funcionament i protecció de l’equip. El disseny d’aquestes plaques està realitzat per poder complir les directives i normativa vigents.

Vernis Motors   disposa de controladors per a alimentació en corrent altern de 230V 50 / 60Hz, així com per a alimentació en corrent continu de 12 i 24V per a control de motors síncrons i asíncrons i de potències fins 2.2kW. Les plaques per a alimentació en corrent altern disposen d’una entrada analògica 0-10V i d’opció de comunicació a través d’un circuit auxiliar, a més d’una entrada per a la lectura de temperatura de l’motor, permetent un total control sobre el motor.
Totes elles estan dissenyades amb protecció sobre corrent, curt circuit i sobretensió per garantir el correcte funcionament i  rotecció de l’equip.
Consulti amb els nostres comercials per a motors controlats amb electrònica.

MICROCENTRAL HIDRÀULICA

MICROCENTRAL HIDRÀULICA

MICROCENTRAL HIDRÀULICA

EQUIP DE GENERACIÓ I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA, AUTÒNOM, AUTOSUFICIENT I SOSTENIBLE, MITJANÇANT HIDROGENERADOR

 

Vernis Motors S.L. ha desenvolupat una gamma de microcentrals hidràuliques per a l’obtenció d’energia elèctrica aprofitant els recursos naturals.

Aquestes microcentrals per a ús domèstic permeten obtenir l’energia elèctrica necessària per satisfer el consum d’una casa. Són ideals per a cases de camp aïllades que disposen de cert cabal d’aigua i alçada.

Permeten obtenir potències d’1, 2 i 3 kW i aprofitar l’energia residual per Escalfar