MECANITZATS

 

 

Un dels elements claus per a proporcionar una qualitat òptima dels nostres productes és assegurar la perfecta mecanització de tots i cadascun dels elements que formen part dels nostres motors.

La millora en els processos productius i la mecanització de peces cada vegada més complexes, buscant sempre l’optimització de recursos i la màxima qualitat, exigeix maquinària adequada per a tal efecte. Per a això, Vernis Motors disposa de torns i centres de mecanitzat per control numèric, una màquina d’electroerosió amb què, entre altres coses, poder fabricar motlles propis per a ser utilitzats en la nostra màquina d’injecció de plàstic. D’altra banda, per a un perfecte acabat de induïts disposem de torns especials i màquines desmicadoras per ranurat de col • lectors, a més d’un llarg etcètera tant en maquinària, com en eines que assegurin un correcte acabat de totes les nostres peces.

Pel perfecte control de les mecanitzacions realitzades, es realitza una verificació en temps real del 100% de les peces, el que permet evitar desviacions en una sèrie i assegurar en tot moment que les unitats produïdes estiguin dins de les toleràncies permeses.