LABORATORI

 

 

Poder garantir que el treball realitzat a l’àrea tècnica i a producció compleix amb les exigències dels nostres clients, és la principal tasca del laboratori de Vernis Motors. És en ell on es realitzen tots els assaigs i proves de verificació necessaris que asseguren el correcte funcionament dels nostres motors.

Diversos equips, com bancs d’assaig de potencia i parell, càmeres climàtiques, de boira salada i de protecció IP, ens permeten simular les múltiples situacions que tindran que suportar els motors desenvolupats per a ser homologats per part dels nostres clients i per complir amb la reglamentació i normativa vigents. Aquest assaigs definiran les característiques finals de les mostres lliurades i que formaran part de la fitxa tècnica de cada model de motor.

A més a més, és en aquesta àrea on es porten a pràctica tots els desenvolupaments del departament de I+D+i, des de l’anàlisi de les propostes per a nous productes propis de Vernis Motors, fins a la realització i posta en marxa d’equips per a la millora productiva i verificació de producte acabat i semielaborat.

  • Bancs automàtics d’assaig de potencia, parell, rendiment…
  • Càmera de boira salada.
  • Càmera climàtica de fred.
  • Càmera climàtica de calor.
  • Càmera IP.
  • Fonts d’alimentació estabilitzades, captadors de parell, oscil•loscopis, variadors de freqüència.