MOTORS DE CORRENT CONTINU

MOTORS DE CORRENT CONTINU

MOTORS DE CORRENT CONTINU

Vernis Motors   dissenya i fabrica motors elèctrics, de corrent continu d’imants permanents, a mida del client o amb acoblaments estàndard.En col·laboració amb els nostres clients,  el departament d’enginyeria,  definim els paramentres i característiques dels motors de corrent continu segons les necessitats que ens marqui el client o aplicació del motor.

Les carcasses dels motors son de ferro amb tractament anticorrosiu, per als tipus CC-80 y CC-110 hi ha la possibilitat d’equipar-los amb carcassa d’alumini i auto ventilats. Tots els motors estan equilibrats dinàmicament. Les tensions d’alimentació van de 12 V a 200 V, la potencia útil fins a 640 W, El parell nominal fins a 1,7 Nm màxim i la velocitat fins a 4800 rpm. El grau de protecció es IP 54 i l’aïllament tèrmic classe F-155º.

APLICACIONS: Els nostres motors s’utilitzen en múltiples sectors; Nàutica, Robòtica, Seguidors solars, Màquines de Vending, Sector automobilístic, Ascensors, Aplicacions Ferroviàries, etc …

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

TAULA DE MODELS

Motor 4 polos, refrigeració IC 01, IP23

Motor 2 polos, refrigeració IC 01, IP23

DIMENSIONS DE MUNTATGE MOTORS C.C. Altres Potències consultar

VARIADORS ELECTRÒNICS

VARIADORS ELECTRÒNICS

VARIADORS ELECTRÒNICS

 Plaques per  alimentació CC:

 Plaques per  alimentació AC:

A més a més del motor elèctric, VERNIS MOTORS  subministra els convertidors i variadors electrònics per a controlar els motors elèctrics ja siguin motors asíncrons o motors brushless.Dins la gama de motors brusless hi ha dues possibilitats: motors amb sensors Hall, que permeten l’arrancada del motor quan es requereix que aquesta arrancada sigui sota parell, o motors sensorless, que no requereixen aquesta mena d’arrancada.

Plaques per alimentació en corrent continu: Per tensions d’alimentació de 12 i 24 Vdc amb amperatge màxim de motor de 17, 34 i 67 A, és a dir 1600 W màx. Les velocitats estàndard son de 1500 o 3000 r.p.m. encara que existeix la possibilitat de programar altres velocitats.

Plaques per alimentació en corrent altern: Control de motor asíncron i brushless per tensions de alimentació de 230 V y potencies de 1,1 KW i 2,2 KW. Aquestes plaques disposen d’una entrada analògica 0-10 V, una entrada digital i la opció amb un circuit auxiliar de control, a més a més d’una entrada per a poder llegir la temperatura del motor. Variadors de freqüència ajustables automàticament a tensions de 110 V ó 230 V i que permeten realitzar el control de motors asíncrons fins a 15000 r.p.m. Convertidors per entrada de 230 V. 50/60 Hz. monofàsica i sortida a 230 V 200 Hz trifàsica, amb potencies fins a 1,8 KVA. Les plaques disposen de proteccions pertinents per a garantir el correcte funcionament i protecció de l’equip. El disseny d’aquestes plaques està realitzat per poder complir les directives i normativa vigents.

Vernis Motors   disposa de controladors per a alimentació en corrent altern de 230V 50 / 60Hz, així com per a alimentació en corrent continu de 12 i 24V per a control de motors síncrons i asíncrons i de potències fins 2.2kW. Les plaques per a alimentació en corrent altern disposen d’una entrada analògica 0-10V i d’opció de comunicació a través d’un circuit auxiliar, a més d’una entrada per a la lectura de temperatura de l’motor, permetent un total control sobre el motor.
Totes elles estan dissenyades amb protecció sobre corrent, curt circuit i sobretensió per garantir el correcte funcionament i  rotecció de l’equip.
Consulti amb els nostres comercials per a motors controlats amb electrònica.

MOTORS ANTIDEFLAGRANTS

MOTORS ANTIDEFLAGRANTS

MOTORS ANTIDEFLAGRANTS

Els motor antideflagrants de Vernis Motors estan indicats per a l’accionament de bombes de combustible, bombes per a impressores, mescladores de pintura, etc.

Som motors que estan previstos per donar un servei segur on de forma habitual o ocasional existeixin gasos o vapors capaços d’inflamar-se.

Per a prevenir el risc d’explosió, els motors estan construïts d’acord a les normes: EN60079-0, EN60079-1.

El sistema de protecció definit és la protecció per envolvent antideflagrant.

El marcatge d’aquests motors que harmonitza el sistema de protecció, els gasos o vapors a protegir i la temperatura màxima del motor és EExd IIB T4 (per temperatura màxima de de 135°).

Aquests motors estan degudament homologats i certificats per un laboratori oficial.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

MOTORS REDUCTORS

MOTORS REDUCTORS

MOTORS REDUCTORS

VERNIS MOTORS disposa d’una amplia gamma de motor reductors per a una infinitat d’aplicacions entre les que destaquen: màquines de vending, transvasament de fluids, equips de laboratori, aparells electrodomèstics i semblants, accionament de portes automàtiques, etc.

L’alimentació d’aquets reductors pot ser tant per corrent alterna com continua, estant disponibles en una amplia varietat de possibilitats atenent les necessitats de velocitat de sortida del reductor i parell desitjat.

Motor reductors de corona-infinitat combinats: Segons indicacions dels nostres clients, en VERNIS MOTORS realitzem muntatges especials com motorreductores de corona-sens fi combinats que consten de dues reductors de velocitat que s’acoblen per aconseguir majors reduccions de velocitat més altes. És una solució molt senzilla i econòmica, però en aquest tipus de muntatge s’ha de preveure un descens de l’rendiment.

Motor reductors de corona-sens fi i execució estàndard: Tant en els motorreductores de corona-infinitat estàndard com en l’execució combinada, el muntatge es realitza amb motors de fabricació especial sol·licitada pel client o segons estàndard IEC. Els muntatges realitzats en VERNIS MOTORS   es lliuren amb brida B14 o B5. (Consultar altres brides)

Motor reductors DC amb dinamo tacométrica: A causa de la gran demanda al mercat, VERNIS MOTORS ha desenvolupat motors amb velocitat regulada mitjançant dinamos tacomètriques. També i sota demanda dels nostres clients, desenvolupem aplicacions amb hall o encoders.

Motor reductor RM-Motor CC

Accionat per motor de CC; Parell màxim del reductor: 80Ncm.

 

 

RM900 -motor CC 
Potència : 3,3W
Freqüència: 50Hz
Velocitat: 6.800 rpm

RM900 – motor CC
Potència: 6,6W
Freqüència: 50Hz
Velocitat: 7.000 rpm

Nota: En aplicacions amb reduccions elevades, haurà de reduir les prestacions de sortida un 10% a causa de la disminució del rendiment del propi reductor

Motor reductor RC-Motor AC

Accionat per motor d’AC; Parell màxim del reductor: 300Ncm

 

 

RC 920 -motor AC
Potència :9W
Freqüència:50Hz
Velocitat: 2.750 rpm

 

RC 940 -motor AC
Potència :15W
Freqüència:50Hz
Velocitat: 2.800 rpm

RC 960 -motor AC
Potència :15W
Freqüència:50Hz
Velocitat: 2.800 rpm

 

Motor reductor RD-Motor AC

Accionat per motor de C.A; Parell màxim del reductor: 150Ncm.

 

RD915 – motor AC
Potència: 7W
Freqüència: 50Hz
Velocitat: 2. 700 rpm

 

RD920 – motor AC
Potència: 9W
Freqüència: 50Hz
Velocitat: 2. 750 rpm

 

MOTORS UNIVERSALS

MOTORS UNIVERSALS

MOTORS UNIVERSALS

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

A VERNIS MOTORS disposem d’una gamma de motors universals per a una infinitat d’aplicacions. El motor universal és una solució econòmica àmpliament utilitzada per a petits dispositius elèctrics que tenen rotació.Com en tot motor universal, les bobines inductores estan en sèrie amb l’induït a través del col·lector.Aplicacions típiques d’aquest tipus de motor son: màquines eines, aparells de neteja industrial, centrifugadores i altres equips de laboratori. Aquets motors compleixen l’estàndard CE, i estan fabricats d’acord amb la directiva de baixa tensió.

 

TAULA DE MODELS