MOTORS DE REPULSIÓ

Dins de la gamma de motors elèctrics fabricats per VERNIS MOTORS,  hi ha motors de repulsió. Aquests motors són sector ferroviari típic i encara s’utilitzen per a algunes aplicacions com ara l’agulla canvis.

Aquest és un tipus de motor de corrent altern. En aquests motors el debanat de l’estator està connectada a l’alimentació de CA i el rotor està connectat a un col·lector i les escombretes això, similar a un motor de corrent continu.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES