MOTORS DE REPULSIÓ

Dins de la gamma de motors elèctrics fabricats per VERNIS MOTORS, hi ha motors de repulsió.

El motor de repulsió és un tipus de motor elèctric que està dissenyat per proporcionar un alt nivell de parell o força de rotació durant l’arrencada, i per tenir la capacitat d’invertir fàcilment el sentit de rotació. És un motor de corrent altern (CA) que utilitza una sèrie d’escombretes de contacte que poden tenir un angle i un nivell de contacte variats per canviar el parell i els paràmetres de rotació.

El motor de repulsió de VERNIS MOTORS té un debanat elèctric per l’estator i el conjunt de l’rotor i no té imants permanents per generar un camp electromagnètic. Les escombretes elèctriques es col·loquen sobre el conjunt de l’rotor a través d’un commutador, i el corrent passa a través d’elles a l’rotor mentre està en contacte per arrencar el motor. Quan el motor de repulsió arriba a una alta velocitat, els raspalls generalment es retiren i el motor actua com un motor d’inducció típic. Això li dóna a l’motor de repulsió un alt parell a baixes velocitats i un rendiment estàndard de l’motor a altes velocitats. També s’incorpora un mecanisme de curtcircuit en el motor per trencar la connexió a l’interruptor perquè pugui funcionar com un motor d’inducció i també tenir la capacitat d’invertir la rotació.

Aquests motors es fan servir en el sector ferroviari típic i encara s’utilitzen per a algunes aplicacions com l’agulla canvis.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES