MOTORS D’ALTA FREQÜÈNCIA

VERNIS MOTORS disposa d’una gamma de motors d’alta freqüència dissenyats per aquelles aplicacions en que és necessària una elevada velocitat de rotació amb un dimensionat limitat. Aquets motors tenen la gran avantatge d’estar lliures de manteniment. Entre altres aplicacions típiques podem trobar qualsevol tipus de màquina eina.

Assistint a la seva política de personalització de producte d’acord a les necessitats del client, VERNIS MOTORS pot fer el subministrament dels motors amb l’acoblament i connector adients per a cada aplicació.

Aquets motors estan fets amb estator asíncron trifàsic, rotor de gavia d’esquirol equilibrat, carcassa del motor obtinguda per l’extrusió d’alumini i ventilació interna que li reporten un gran poder d’auto ventilació.

El motor pot subministrar-se sol o juntament amb el convertidor electrònic.
Altres potencies consultar.
Altres característiques demanades pel client consultar.

MODEL AC-42 amb caixa de connexions estàndard.

MODEL AC-56 amb caixa de connexions estàndard.

MODEL AC-52 amb connector ràpid i sortida eix amb acoblament ER-20.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES