GENERADORS ELÈCTRICS

Els generadors o convertidors rotatius utilitzen l’energia elèctrica de la xarxa per a fer girar un motor que actua sobre un altra màquina elèctrica que treballa com a generador. Aquest generador permet d’obtenir tensions i freqüències diferents a les d’entrada, el mes comú es una tensió de sortida de 42 V i una freqüència de 200 Hz.
Aquests convertidors son adients per a l’alimentació d’agulles vibrants altament emprades en la compactació de formigó.Els convertidors VERNIS MOTORS tenen com a opció la connexió a xarxes monofàsiques o trifàsiques i freqüències d’entrada de 50 o 60 Hz.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Generadors elèctrics / Alternadors d'alta eficiència i imants permanents, 8 polos.