ENGINYERIA

En un món en constant evolució, l’obertura a nous mercats, unit a les noves normatives per reduir el consum energètic que estan entrant en vigència, exigeixen nous motors, més complexos, sofisticats i eficients. Per aquesta raó, el desenvolupament de nous productes és una de les prioritats per Vernis Motors.

Quan un nou projecte arriba a l’àrea tècnica, s’inicia el càlcul i disseny del nou producte segons les característiques demandades. En funció de les necessitats, es realitza un prototip o una petita pre-sèrie de la màquina, es verifica en el nostre laboratori i, finalment, s’homologa pel client.

A més del desenvolupament de nous projectes, el disseny de plànols, dibuixos en 3D i nous mètodes de control, verificació i muntatge per a producció formen part del treball diari d’aquesta àrea.

Últims desenvolupaments

 • Mobilitat Electrica: kits motor-electrònica per a vehicles amb frenada regeneratiu
 • Alta eficiència:
  • 1. Gamma IE3 i IE4: motors sense escombretes d’imants permanents amb variador de freqüència per a alimentació monofàsica i trifàsica
  • 2. Gamma IE2: motors asíncrons de gàbia d’esquirol
 • Energies alternatives:
  • 1. Micro Central Hidràulica: equip complet de generació i subministrament elèctric mitjançant energia hidràulica.
  • 2. Hidrogeneradors: equips generador-turbina per a diversos cabals i alçades de salt.
  • 3. Eòlica: generadors de rotor intern i extern per aerogeneradors.
 • Ozó: màquines per a desinfecció i desodorització mitjançant ozó.