BOBINATS

 

 

El bobinat és un dels elements fonamentals en un motor i, de la correcta realització, depèn el bon funcionament de la màquina. Per aquesta raó, Vernis Motors realitza en les seves instal•lacions els bobinats que aniran incorporats en els seus motors. Gràcies a aquesta estructura, VM també subministra estators i rotors bobinatges a altres empreses.

En aquesta secció es disposa de diverses bobinadores i insertadores automàtiques i de dues línies de producció, segons es tracti d’estators o de rotors bobinatges. Aquesta separació permet que, a causa de les importants diferències entre fer un bobinatge o un altre, es garanteixi un millor i més acurat procés de producció.

Finalment, cal destacar que es realitza una comprovació del 100% dels bobinats mitjançant un equip de verificació que, en un únic assaig, garanteix que el motor compleix la normativa de rigidesa dielèctrica i assegura un correcte bobinatge en avaluar i comparar els paràmetres de resistència, inductància i qualitat de xapa, davant una base de dades existent creada una vegada el client ha homologat un prototip o pre-sèrie