MOTORS REDUCTORS

Vernis Motors disposa d’una amplia gamma de motor reductors per a una infinitat d’aplicacions entre les que destaquen: màquines de vending, transvasament de fluids, equips de laboratori, aparells electrodomèstics i semblants, accionament de portes automàtiques, etc.

L’alimentació d’aquets reductors pot ser tant per corrent alterna com continua, estant disponibles en una amplia varietat de possibilitats atenent les necessitats de velocitat de sortida del reductor i parell desitjat.

Catàleg resume de reductors

Motor reductor per a maquines de neteja del terra

Vernis Motors SL disposa de moto reductors de gran fiabilitat per a acoblar a màquines de neteja del terra.

Els materials emprats i el sistema constructiu de l’equip son garants d’una amplia vida del producte i donen com a resultat el moto reductor ideal per a aplicacions en les que és necessari un alt parell d’arrancada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:

Voltatge 230 v
Intensitat 5,8 A
Freqüència 50 Hz
Potencia útil 1000 w
SERIE RM

     Moto-reductor Serie RM

Accionat per motor de C.C., Parell màx. de la reductora: 80Ncm.

SERIE RC

 Motor reductor Serie RC

Accionat per motor de C.A., Parell màxim de la reductora: 300Ncm.

SERIE RD

 Motor reductor Serie RD

Accionat per motor de C.C., Parell màx. de la reductora: 150Ncm.

 

Accionat per motor de C.A., Parell màx. de la reductora: 150Ncm.

SERIE RR

 Motor reductor Serie RR

Accionat per motor de C.C., Parell màx. de la reductora: 300Ncm.

Reductora MI-30

 Reductora MI-30

Accionat per motor de la C.A. Parell màx. de la reductora: 20Ncm.