MOTORS DE REPULSIÓ

Dins de la gamma de motors elèctrics fabricats per Vernis Motors SL. hi ha motors de repulsió.
Aquests motors són sector ferroviari típic i encara s’utilitzen per a algunes aplicacions com ara l’agulla canvis.

Aquest és un tipus de motor de corrent altern. En aquests motors el debanat de l’estator està connectada a l’alimentació de CA i el rotor està connectat a un col·lector i les escombretes això, similar a un motor de corrent continu.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power Supply: 220 V
Frequency: 50-60 Hz
Power Range: 500 w & 700 W
Service Type: S3
Poles: 2 & 4
Thermal Class: 155º
Protection Code: IP-65
Bearings: Ball bearings