MOTORS DE CORRENT CONTINUA

Vernis Motors SL dissenya i fabrica motors elèctrics, de corrent continu d’imants permanents, a mida del client o amb acoblaments estàndard.Les carcasses dels motors son de ferro amb tractament anticorrosiu, per als tipus CC-80 y CC-110 hi ha la possibilitat d’equipar-los amb carcassa d’alumini i auto ventilats.
Tots els motors estan equilibrats dinàmicament.
Les tensions d’alimentació van de 12 V a 200 V, la potencia útil fins a 650 W, El parell nominal fins a 1,7 Nm màxim i la velocitat fins a 4800 rpm.
El grau de protecció es IP 54 i l’aïllament tèrmic classe F-155º.

Motor de C.C. amb inductor d'imans permanents. Tipus CC-64.

Motor: 2 pols, refrigeració: IC 01, Protecció: IP 23, Forma constructiva: IM B14

 

Motor de C.C. amb inductor d'imans permanents. Tipus CC-80.

Motor: 2 pols, refrigeració: IC 01, Protecció: IP 23, Format constructiu: IM B14

Motor de C.C. amb inductor d'imants permanents. Tipo CC-110.

Motor: 4 pols, refrigeració: IC 01, Protecció: IP 23, Format constructiu: IM B14

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Tensió d’ alimentació: De 12 a 200V
Par Nominal: Fins a 1,7 Nm
Potencies útils: Fins a 640 W
Velocitat De 630 hasta 4800 r.p.m.
Aïllament. Classe F-155
Polos 2 o 4
Diàmetre exterior 52, 64, 80, 110
Excitació  d’Imants Permanents
Grau de Protecció: IP-54
Servei: S1-S2-S3
Format Cosntructiu Acoblaments estàndard IEC B3, B5, B14 o a mida
Escombretes: Fàcilment substituïbles
Eix: Acero inoxidable
Imants Rigurosament controlats, incorporats a l’estator
Refrigeració És possible d’incloure carcassa d’alumini amb aletes i ventilador  
Rodaments:  De bola, de marca reconeguda