GENERADORS ELÈCTRICS

Els generadors o convertidors rotatius utilitzen l’energia elèctrica de la xarxa per a fer girar un motor que actua sobre un altra màquina elèctrica que treballa com a generador. Aquest generador permet d’obtenir tensions i freqüències diferents a les d’entrada, el mes comú es una tensió de sortida de 42 V i una freqüència de 200 Hz.
Aquests convertidors son adients per a l’alimentació d’agulles vibrants altament emprades en la compactació de formigó.Els convertidors tenen com a opció la connexió a xarxes monofàsiques o trifàsiques i freqüències d’entrada de 50 o 60 Hz.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES  P

Tensió d’Entrada 230 V, 230/380V
Frequència d’entrada: 50-60 Hz
Tensió de sortida: 42 V
Frequència de sortida: 200 Hz a 180 Hz
Potencia: 1 KVA a 6 KVA
Consum: 4.5 a 13 A
Protecció elèctrica: SI
Grau de protecció:  IP 55