MOTORS BRUSHLESS

Vernis Motors SL dissenya i fabrica motors brushless per a ser alimentats tant per convertidors cc/ca com per convertidors cc/cc. Aquets motors es poden subministrar amb o sense la electrònica de control.
A més a més de les aplicacions industrials, ventilació,… aquets motors també tenen aplicació en el camp del transport.
Es caracteritzen per una millor eficiència vers els motors tradicionals asíncrons, i poden obtenir rendiments per sobre del 90%.
Es poden equipar tant amb ventilador com sense depenent del seu destí o camp d’aplicació final.
El format constructiu és similar a la dels motors IEC tipus 63, 90 i 112, aquets motors es poden fer amb carcassa extruïda i l’electrònica inclosa a l’interior pels tipus 63, 80 i 90.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Alimentació Amb convertidor cc/ca ó ca/ca.
Tipus: 63, 80, 90 y 112
Pols: 8
Classe tèrmica: Classe F
Forma Constructiva: IEC B3, B5, B14 o les seves combinacions. Carcassa extruïda amb electrònica inclosa.
Grau de Protecció: IP-54
Servei: Segons norma UNE EN 60034-1
Eix:  Acer Inoxidable
Rodaments:  De boles de marques reconegudes