MOTORS ANTIDEFLAGRANTS

Els motor antideflagrants de Vernis Motors estan indicats per a l’accionament de bombes de combustible, bombes per a impressores, mescladores de pintura, etc.

Som motors que estan previstos per donar un servei segur on de forma habitual o ocasional existeixin gasos o vapors capaços d’inflamar-se.

Per a prevenir el risc d’explosió, els motors estan construïts d’acord a les normes: EN60079-0, EN60079-1.

El sistema de protecció definit és la protecció per envolvent antideflagrant.

El marcatge d’aquests motors que harmonitza el sistema de protecció, els gasos o vapors a protegir i la temperatura màxima del motor és EExd IIB T4 (per temperatura màxima de de 135°).

Aquests motors estan degudament homologats i certificats per un laboratori oficial.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 

MODELO  AC071068 ACO1067
Tensión nominal: 230 V 230 V
Frecuencia: 50 Hz 50 Hz
Potencia: 0,19 W 0,19 W
Velocidad: 2840 rpm 1430 rpm
Consumo: 3,5 Amp 3,6 Amp
Grado de Protección: IP-55 IP-55
Protección térmica  Sí